Zapisy do udziału w IV Memoriale im. Jacka Kuronia w Sosnowcu

Zapraszamy do zapisów na IV Memoriał im. Jacka Kuronia w Sosnowcu!

Zapisu można dokonać pod adresem https://elektronicznezapisy.pl/event/10545/strona.html. Liczba miejsc ograniczona!
Memoriał im. Jacka Kuronia jest organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM Sosnowiec we współpracy z parkrun Park Miejski Sosnowiec. Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca i składa się z dwóch części: biegu dla dzieci i osób z niepełnosprawnością (nie wymaga zapisu) na dystansie 600 metrów oraz biegu z pomiarem czasu dla osób dorosłych na dystansie 5 kilometrów.
Poza biegiem na przybyłych czekają też inne atrakcje, jak np. kiermasz rękodzieła.

Termin i miejsce biegu

1. Start i meta biegu nastąpi w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu przy amfiteatrze (cotygodniowe miejsce zbiórek Parkrun Park Miejski Sosnowiec).
2. Start biegu godz. 11:00.
3. Dystans biegu (dwie pętle po 2,5km) oznakowany znakami Parkun (czarne strzałki na żółtym tle) oraz taśmami. Trasa biegu prowadzi alejkami parkowymi o zróżnicowanej nawierzchni (asfalt, drogi szutrowe, leśne– charakter biegu przełajowy).
4. Limit czasu biegu wynosi 60 minut. Zawodnicy, którzy uzyskają czas biegu powyżej limitu nie będą klasyfikowani.
5. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie pakietów startowych w dniu zawodów w Biurze Zawodów zlokalizowanym w pobliżu startu biegu.

Warunki uczestnictwa

1. Bieg ma charakter otwarty i jest bezpłatny. Zawody będą prowadzone w duchu fair-play.
2. Organizator dopuszcza uczestnictwo zawodników maszerujących ze specjalnymi kijami nornic walking.
3. Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.elektronicznezapisy.pl lub rejestracja w dniu zawodów w biurze zawodów.
4. Prawo do samodzielnego startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 15.06.2024 roku ukończyły 18 rok życia. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnoletni muszą posiadać dowód tożsamości, a niepełnoletni legitymację szkolną. Zawodnik powinien posiadać badanie lekarskie lub jest zobligowany osobiście złożyć podpis pod oświadczeniem o stanie zdrowia pozwalającym na udział w biegu. Osoby poniżej 16 roku życia mogą zgłosić się i uczestniczyć w biegu wyłącznie wspólnie ze swoim opiekunem prawnym, pod opieką którego pozostają na całej trasie biegu, zaś osoby w wieku 16-17 lat za pisemną zgoda opiekuna prawnego.
5. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki.

Zgłoszenia

1. Zgłoszenia przyjmowane są na stronie www.elektronicznezapisy.pl.
2. W biegu obowiązuje limit zgłoszeń – 150 osób. Decyduje kolejność zgłoszenia.
3. Jeżeli limit uczestników biegu 5km nie zostanie wyczerpany przez zapisy na portalu www.elektronicznezapisy.pl organizator dopuszcza możliwość zapisu w dniu zawodów.

Program

9:00    otwarcie biura zawodów
10:30    zamknięcie biura zawodów
10:30    start biegu dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami na dystansie 600m
11:00    start biegu
12:00    zakończenie biegu
12.30     wręczenie nagród

Bieg dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami na dystansie 600 m

1. TERMIN I MIEJSCE BIEGU 600M:
Start i meta biegu nastąpi w Parku im. Jacka Kuronia w Sosnowcu przy amfiteatrze (cotygodniowe miejsce zbiórek Parkrun Park Miejski Sosnowiec). Start biegu godz. 10:30. Dystans biegu 600m – jedna pętla wokół stawu na terenie parku.
2. POMIAR CZASU I WYNIKI BIEGU 600M:
Bieg dla dzieci i osób z niepełnosprawnościami odbywa się w formule FUN, czyli nie dokonujemy opłat, pomiaru czasu i nie klasyfikujemy wygranych. Każdy finiszer otrzyma na mecie niespodziankę.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA BIEGU 600M:
W biegu mogą uczestniczyć jedynie dzieci i osoby z niepełnosprawnościami zapisane do biegu i posiadające opaskę z numerem startowym. Opiekunowie startujących muszą być obecni w biurze zawodów w celu potwierdzenia uczestnictwa i złożenie stosownych oświadczeń. Warunkiem uczestnictwa jest stawienie się w Biurze Zawodów najpóźniej 20 minut przed startem. Brak akceptacji któregokolwiek z punktów oświadczenia jest równoznaczny z niedopuszczeniem uczestnika do startu. Opiekunowie są zobowiązani do nadzoru nad dzieckiem lub podopiecznym (wspólny bieg).

Scroll to Top