II Festiwal Rock-o-sprawni

Festiwal Rock-o-sprawni jest wydarzeniem kulturalnym, w ramach którego dorosłe osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie z nie więcej niż 10 ośrodków zajmujących się prowadzeniem rehabilitacji społecznej i zawodowej będą prezentowali występy wokalno – taneczne z wykorzystaniem utworów polskiej muzyki rockowej. Każdy z ośrodków zaprezentuje co najmniej jeden występ i otrzyma równorzędną nagrodę, zawierającą materiały wspomagające proces prowadzenia terapii. Grupa docelowa – dorosłe osoby z Niepełnosprawnościami, otrzymają możliwość ekspresji scenicznej w sali koncertowej wraz z profesjonalną obsługą.

Wydarzenie odbędzie się 16 kwietnia 2024 r. w Sali Widowiskowo-Koncertowej MUZA w Sosnowcu, ul. Warszawska 2.

Jednym z celów festiwalu jest wypromowanie wartości i idei patriotyzmu poprzez uczczenie ważnych wydarzeń historycznych: 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej, 85. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz zintegrowanie środowisk osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin, opiekunów, mieszkańców Sosnowca i uczniów sosnowieckich szkół (w tym ze szkolnych kół wolontariatu) oraz włączenie ich do uczestnictwa w wydarzeniu kulturalnym z oferty miasta.

Wydarzenie ma charakter otwarty, wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Organizacja festiwalu jest współfinansowana ze środków Gminy Sosnowiec w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Scroll to Top