Nasze Warsztaty Terapii Zajęciowej zostały założone w 2004 roku i nieprzerwanie tworzą warunki dla osób z niepełnosprawnościami do rozwijania samodzielności i doświadczania świata.

Warsztaty Terapii Zajęciowej są placówką prowadzącą rehabilitację społeczną i zawodową dorosłych osób z niepełnosprawnościami. To miejsce, w którym codziennie odbywają się zajęcia dla stałej liczby 55 uczestników. Terapia prowadzona jest w 9 pracowniach. Nasza wykwalifikowana kadra terapeutyczna stosuje indywidualnie dobrane do uczestnika formy zajęć i nauki umiejętności, wśród których możemy wyróżnić: florystykę, pracę przy komputerze, trening funkcjonowania w gospodarstwie domowym, hafciarstwo, dziewiarstwo, malarstwo, ogrodnictwo, prace manualne, stolarstwo, arteterapię, rękodzieło, fotografię, trening czystości, podtrzymywanie umiejętności edukacyjnych, trening ekonomiczny oraz trening umiejętności społecznych.

Warsztaty są całkowicie darmowe!

Do uczestnictwa może zapisać się każda osoba posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniami do terapii zajęciowej – szczegóły poniżej.

Zajęcia odbywają się w przedziale godzin 7:00 – 15:00!

Terapia w WTZ dla każdego trwa 7 godzin dziennie, 35 godzin w tygodniu i prowadzona jest od poniedziałku do piątku. W każdym roku jeden miesiąc, ustalony jako wakacyjny, jest wolny od zajęć.

Nasze pracownie

edukacyjna
ekologiczna
fotografii i rysunku
gospodarstwa domowego
multimedialna
muzyczno-teatralna
plastyczna
rękodzieła
rzemiosła artystycznego

Działania dodatkowe

wsparcie psychologiczne z psychologiem
usprawnianie ruchowe z fizjoterapeutą

Warsztaty to przede wszystkim…

Zajęcia terapeutyczne

Prowadzone w 9 pracowniach zgodnie z Indywidualnym Programem Rehabilitacji. Materiały do terapii zapewniane są przez WTZ.

Zajęcia integracyjne

W naszym kalendarzu zawsze znajduje się dużo świąt i okazji, które dają szansę integracji społecznej.

Udział w zawodach

Uczestnicy mają szansę wziąć udział w różnego rodzaju zmaganiach sportowych, niezależnie od posiadanej niepełnosprawności.

Aktywizacja zawodowa

Działania WTZ dają możliwość przywrócenia lub pozyskania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Wyjazdy integracyjne

Dzięki wyjazdom, uczestnicy mają szansę poznania wielu zakątków Polski. Wycieczki sprzyjają rozwijaniu ich funkcji poznawczych.

Nauka samodzielności

Nabywając samodzielność i zaradność życiową, uczestnicy stają się gotowi do podejmowania własnych działań.

Nabywanie umiejętności

Dzięki zróżnicowanym zajęciom stwarzamy przestrzeń do nabywania całkiem nowych lub rozwijania już posiadanych umiejętności.

Uczestnictwo w kulturze

WTZ umożliwia zarówno czynny udział w życiu kulturalnym miasta, jak i współtworzenie kultury i rozwój talentu.

Doświadczenie świata

Nasza kreatywna kadra wieloaspektowo pobudza doświadczenia poznawcze uczestników i tworzy atmosferę sprzyjającą terapii.

Jak się zapisać?

To bardzo proste! Tak naprawdę potrzebne będą 3 rzeczy:

Po pierwsze przygotuj aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. To dokument wydawany przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, który znajduje się w budynku MOPS przy ul. 3 Maja 33 w Sosnowcu. Dla nas najważniejszy jest punkt 4), w którym Zespół zdecydował o wskazaniach dotyczących terapii zajęciowej. Możemy przyjąć jedynie te osoby, które w punkcie 4) mają zapis „wymaga” uczestnictwa w terapii zajęciowej – zobacz na obrazku obok.

Umów się z nami na spotkanie w siedzibie WTZ, przy ul. Jodłowej 1 w Sosnowcu i weź ze sobą orzeczenie, o którym pisaliśmy powyżej. Możesz także zabrać ze sobą ostatnie świadectwo ze szkoły i opinię od psychologa lub z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Jeżeli wszystkie warunki formalne zostaną spełnione to wystarczy już tylko złożyć podanie o zakwalifikowanie do terapii w WTZ. Pomożemy Ci je napisać w trakcie spotkania. Następnie Rada Programowa będzie musiała zdecydować o przyjęciu. Jeżeli w danym momencie nie będzie u nas miejsca – nie przejmuj się! Cały czas prowadzimy listę osób oczekujących na przyjęcie, tak że jeżeli tylko zwolni się miejsce, od razu zadzwonimy.

Ważną informacją jest to, że możesz zapisać się na listę osób oczekujących na przyjęcie jeszcze przed ukończeniem szkoły!

Co, jeżeli w pkt 4) mojego orzeczenia nie jest napisane „wymaga”?

Jeżeli Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z jakiegoś powodu nie wpisał w Twoje orzeczenie wymagań do uczestnictwa w terapii zajęciowej – nie przejmuj się. Możesz ponownie złożyć wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań do celów korzystania z ulg i uprawnień. Koniecznie zaznacz we wniosku, że zwracasz się z prośbą o wydanie orzeczenia do celów uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej – zobacz na obrazku obok.

Pomocna okaże się również opinia psychologa, który będzie mógł stwierdzić, czy uczestnictwo w terapii zajęciowej będzie w Twoim przypadku zasadne. Jeżeli posiadasz taką opinię – weź ją ze sobą na komisję.

Wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności dostępny jest na stronie MOPS Sosnowiec, pod tym linkiem.

Regulamin Organizacyjny

Scroll to Top