Zapytanie Ofertowe na wykonanie remontu pracowni gospodarstwa domowego i sanitariatów w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej TPD

Remont pomieszczeń pracowni gospodarstwa domowego i sanitariatów w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD w ramach programu „Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD”

Zapytanie Ofertowe nr TPD/1/2024
Tryb postępowania: zapytanie ofertowe
Projekt realizowany w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar F
pn. „Przeciwdziałanie degradacji infrastruktury Warsztatu Terapii Zajęciowej TPD”
Zadanie finansowane ze środków PFRON i Gminy Sosnowiec
Termin składania ofert: do 14.03.2024 r.
Kryterium: Cena brutto (waga-100%)

Aktualizacje:
14.03.2024 r. – Przedłużenie terminu składania ofert do 21.03.2024 r. oraz terminu wykonania zamówienia do 14.06.2024 r.
26.03.2024 r. – Informacja z otwarcia ofert
25.04.2024 r. – Informacja z wyboru oferty

Scroll to Top