Zakup autobusu

Zakup autobusu do przewodu osób niepełnosprawnych – Program wyrównywania różnic między regionami III
POSTĘPOWANIE NR Z14/96
Tryb postępowania: Podstawowy bez negocjacji
Znak sprawy: –
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Progi postępowania: Biuletynowe

Przedmiotem zamówienia była dostawa autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do SWZ. Przedmiotem zamówienia była dostawa jednego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn.: „Likwidacja barier transportowych” tj. zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym na wózkach inwalidzkich w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” – Obszar D.Załączniki: