VI Przegląd Artystyczny

Przewodnim hasłem corocznego Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych jest „Zjednoczenie w różnorodności”. Wydarzenie, w którym uczestnicy wrażają siebie przez sztukę, niejednokrotnie w bardzo głęboki i ekspresyjny sposób, przypomina nam, że pomimo istniejących różnic, potrafimy tworzyć wspaniałe rzeczy i przeżywać niepowtarzalne emocje.

Nie ma dwóch takich samych niepełnosprawności, tak samo jak nie ma dwóch takich samych ludzi. Najczęściej kluczem do odnajdywania człowieczeństwa w sobie, jest dostrzeganie różnorodności w drugim człowieku, i pomimo dzielących różnic, łączymy się w jedną społeczność, kulturę, sztukę.

Z okazji już szóstego Przeglądu swoją działalność artystyczną zaprezentowały ośrodki zajmujące się edukacją i wspieraniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tym roku gościliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świętochłowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Hutce, Środowiskowy Dom Samopomocy „Salve” w Sosnowcu, Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata Alberta w Sosnowcu, Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu, Branżową Szkołę I Stopnia przy Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Sosnowcu, Środowiskowy Dom Samopomocy „Ostoja” w Czeladzi oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu „Bądź z nami” w Będzinie.

Dzięki uprzejmości kierownictwa Sali Widowiskowo-Koncertowej „Muza” w Sosnowcu, po raz kolejny mogliśmy stworzyć niesamowitą i profesjonalną atmosferę, organizując wydarzenie w pomieszczeniu dawnego kina. Oprawę artystyczną wzbogacił wzbogacił występ profesjonalnego zespołu „Tolerancja”, w którym główną rolę odgrywają osoby niepełnosprawne intelektualnie, a także obecność zaprzyjaźnionego z naszymi warsztatami muzyka i konferansjera – pana Roberta Szewczuka.

VI Przegląd Artystyczny został sfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, za co serdecznie dziękujemy. Wsparcie jakie otrzymujemy w ramach współpracy władz miasta Sosnowiec z organizacjami pozarządowymi zasługuje na szczególne wyróżnienie i podziękowanie. Dziękujemy również wszystkim gościom i uczestnikom, i zapraszamy na kolejny Przegląd, już za rok!

Dodaj komentarz