TPD

HISTORIA
TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ DZIECI
W SOSNOWCU

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci jest jedną z najstarszych organizacji pozarządowych w Polsce. Oddział Miejski w Sosnowcu został powołany w czerwcu 1959 r. i od tamtej pory nieustannie stara się zapewniać dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym jak najlepsze warunki do nauki i spędzania czasu wolnego w naszym mieście.

W przeszłości fundusze zgromadzone przez Zarząd Główny umożliwiły sosnowieckiemu TPD utworzenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Walentego Roździeńskiego oraz Przedszkola nr 19. Wzrost popularności i znaczenia organizacji w Sosnowcu przekładały się na kolejne działania na rzecz dzieci. W latach 1957 – 1989 powstawały liczne świetlice oraz terenowe koła środowiskowe, tworzące się przy zakładach pracy, placówkach oświatowych, a także mające charakter specjalistyczny. Samodzielnie zebrane środki pozwoliły również na utworzenie przedszkola przy ul. Jagiellońskiej oraz Zemenhoffa.

Sytuacja zgoła zmieniła się w 1990 roku wraz ze zmianami w polskim ustawodawstwie, w szczególności powstanie pierwszej Ustawy o pomocy społecznej oraz decyzja o zniesieniu dotacji na cele społeczne. Organizacje takie jak TPD utraciły wówczas główne źródło dochodów i wsparcia ze strony państwa. W latach 1990 – 1998 w Sosnowcu wiele kół terenowych, świetlic oraz klubów musiało zaprzestać swej działalności. W związku z trudną sytuacją organizacje społeczne poszukiwały alternatywnych sposobów pozyskiwania środków finansowych, by móc dalej świadczyć swoje usługi na rzecz potrzebujących.

Swoistym symbolem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci stała się sprzedaż wartościowych nalepek i znaczków. Odział w Sosnowcu angażował się w zbiórkę używanej odzieży, zabawek, pomocy naukowych oraz środków czystości. Działalność naszej organizacji zwróciła się również w kierunku dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Z pozyskanych funduszy zakupiono ultrasonograf oraz sprzęt rehabilitacyjny dla Poradni Kardiologicznej przy Szpitalu nr 3 w Sosnowcu. Z inicjatywy TPD powstał Punkt Terapeutyczny przy ul. Naftowej. Zaczęto regularnie organizować turnusy rehabilitacyjne, półkolonie w szkołach i klubach osiedlowych oraz zimowiska w mieście.

Dziś Towarzystwo Przyjaciół Dzieci OM Sosnowiec funkcjonuje jako stowarzyszenie na mocy Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zarząd Główny TPD w Warszawie posiada status organizacji pożytku publicznego i poprzez przekazywany 1% podatku dochodowego od osób fizycznych gromadzi środki finansowe, które następnie są przekazywane na funkcjonowanie poszczególnych oddziałów.

W Sosnowcu działalność TPD skupia się na realizacji statutu organizacji oraz prowadzeniu Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 49 podopiecznych. Funkcjonowanie WTZ ma na celu rehabilitację oraz aktywizację społeczno-zawodową dla osób z niepełnosprawnością intelektualna. Dodatkowo nasze stowarzyszenie wznawia tradycję prowadzenia świetlicy rewalidacyjnej dla osób niepełnosprawnych, organizowanej na zasadzie zlecenia na realizację zadania publicznego przez Urząd Miasta w Sosnowcu. Najmłodsi podopieczni TPD OM Sosnowiec są beneficjentami organizowanych co roku kolonii letnich.