Spotkanie wielkanocne

Coroczną tradycją w naszych warsztatach jest wspólne spotkanie przy okazji ważnych wydarzeń, zarówno związanych ze świętami kościelnymi, państwowymi, jak i innymi uroczystościami wpływającymi na naszą społeczność. W piątek 23 marca mieliśmy okazję zebrać się na warsztatowej świetlicy i złożyć sobie wzajemnie najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Czas, w którym wspólnie zasiadamy do świątecznego stołu jest niezwykle przyjemny, szczególnie z powodu długotrwałych i niecierpliwych przygotowań do tych uroczystych obchodów. Już na dwa tygodnie przed wydarzeniem uczestnicy pracowni kulinarnej zaangażowali się w przyrządzanie posiłków. Co roku warsztatowa kuchnia wydaje ponad 100 posiłków dla wszystkich uczestników, kadry oraz licznie przybyłych gości. W tym roku instruktor pracowni – pani Justyna – przyczyniła się w sposób znaczący do stworzenia iście świątecznej i uroczystej atmosfery.

Ogrom pracy w przygotowania włożyły także pracownie rękodzieła, florystyki i sztuki użytkowej oraz rzemiosła artystycznego. Uczestnicy nie przejawiali nawet przez chwilę zmęczenia, pomimo wykonania niesamowitej ilości stroików i prac, które sprzedawane były na poprzedzających uroczystość kiermaszach w Urzędzie Miasta i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Sosnowcu. Wkład podopiecznych pań: Kingi, Moniki oraz Pauliny okazał się nieoceniony, a przystrojenie świetlicy, sal i świątecznych stołów zachwycał każdego obecnego w tym dniu gościa.

W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć przedstawienia artystycznego, które co roku przygotowuje pani Edyta wraz ze swoją pracownią muzyczno-teatralną. Wspaniały występ uczestników wprowadził nas w magiczną i refleksyjną atmosferę świąt wielkanocnych. W tym roku przedstawienie dotyczyło ostatnich dni Męki Pańskiej. Niosło ze sobą zadumę na temat poświęcenia, składania ofiary oraz pomocy bliźnim.

Nie można również zapomnieć o pracowni multimedialnej, pod przewodnictwem pana Jakuba, która opracowała szatę graficzną na zaproszenia wręczane osobom ważnym dla naszej społeczności.

Wśród obecnych osób mieliśmy przyjemność gościć Prezydenta Miasta Arkadiusza Chęcińskiego oraz sosnowieckich oficjeli: Mateusza Bochenka, Wilhelma Zycha, Katarzynę Wanic, Paulinę Adamus, Halinę Czaplę, Monikę Holewę, Elżbietę Uracz, Jerzego Góraka, Ewę Tkacz i członków Zarządu Oddziału Miejskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sosnowcu: Dorotę Kwiecień oraz Ewę Wielgus.

Serdecznie dziękujemy gościom za przybycie oraz wszystkim pracownikom oraz podopiecznym, którzy przyczynili się do stworzenia tak wspaniałej atmosfery. Pragniemy złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy!

Dodaj komentarz