Profilaktyka i higiena

Obecnie nie tylko Polska ale cały świat zmaga się z niezwykle istotnym problemem potencjalnej pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2, znanego powszechnie pod nazwą koronawiurs. Zasady zachowania higieny nigdy nie straciły na aktualności jednak w  sytuacji zagrożenia masowym zarażeniom należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę.

Pierwszym i jednym z ważniejszych elementów zachowania bezpieczeństwa jest mycie rąk! Niestety często zapominamy lub świadomie ignorujemy ową czynność, która jest niezwykle ważna szczególnie w przypadku uczęszczania w miejscach publicznych, takich jak: środki komunikacji, publiczne toalety, supermarkety czy placówki administracji publicznej.

Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, przez fizyczny kontakt z klamką, banknotem czy poręczą w autobusie na nasze ręce może dostać się od 100 do 10 tyś. komórek drobnoustrojów, a w konsekwencji zwiększa się ryzyko zakażenia.

W trakcie mycia rąk należy pamiętać o podstawowych zasadach:

  • ręce powinno się myć  ok. 30 sekund,
  • czynność powinna rozpocząć się od zamoczenia brudnych rąk w wodzie,
  • należy namydlić dłonie tak, aby cała ich powierzchnia została pokryta mydłem,
  • następnie należy dokładnie rozprowadzić mydło pocierając o siebie rozprostowane dłonie,
  • szczególną uwagę trzeba zwrócić na dokładne umycie przestrzeni między palcami, grzbietami palców oraz okolic kciuków,
  • czynności powinno się zakończyć dokładnym spłukaniem rąk wodą i wytarciem ich w jednorazowy ręcznik papierowy.

Pamiętajmy, że 30 sekundowe mycie rąk pozwala oczyścić nasze dłonie z 90% bakterii!

Źródło: https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/

Dodaj komentarz