Profilaktyka i higiena

Profilaktyka i higiena

Wydarzenia
Obecnie nie tylko Polska ale cały świat zmaga się z niezwykle istotnym problemem potencjalnej pandemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2, znanego powszechnie pod nazwą koronawiurs. Zasady zachowania higieny nigdy nie straciły na aktualności jednak w  sytuacji zagrożenia masowym zarażeniom należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę. Pierwszym i jednym z ważniejszych elementów zachowania bezpieczeństwa jest mycie rąk! Niestety często zapominamy lub świadomie ignorujemy ową czynność, która jest niezwykle ważna szczególnie w przypadku uczęszczania w miejscach publicznych, takich jak: środki komunikacji, publiczne toalety, supermarkety czy placówki administracji publicznej. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, przez fizyczny kontakt z klamką, banknotem czy poręczą w autobusie na nasze ręce może dostać się od 100 do 10 tyś. komórek drobnoustrojów, a w konsekwencji zwiększa się ryzyko zakażenia. W trakcie mycia rąk należy pamiętać o podstawowych zasadach: ręce…
Read More
VI Przegląd Artystyczny

VI Przegląd Artystyczny

Wydarzenia
Przewodnim hasłem corocznego Przeglądu Artystycznego Osób Niepełnosprawnych jest "Zjednoczenie w różnorodności". Wydarzenie, w którym uczestnicy wrażają siebie przez sztukę, niejednokrotnie w bardzo głęboki i ekspresyjny sposób, przypomina nam, że pomimo istniejących różnic, potrafimy tworzyć wspaniałe rzeczy i przeżywać niepowtarzalne emocje. Nie ma dwóch takich samych niepełnosprawności, tak samo jak nie ma dwóch takich samych ludzi. Najczęściej kluczem do odnajdywania człowieczeństwa w sobie, jest dostrzeganie różnorodności w drugim człowieku, i pomimo dzielących różnic, łączymy się w jedną społeczność, kulturę, sztukę. Z okazji już szóstego Przeglądu swoją działalność artystyczną zaprezentowały ośrodki zajmujące się edukacją i wspieraniem osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tym roku gościliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świętochłowicach, Warsztat Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Hutce, Środowiskowy Dom Samopomocy "Salve" w Sosnowcu, Warsztat Terapii Zajęciowej Fundacji im. Brata…
Read More
Spotkanie wielkanocne

Spotkanie wielkanocne

Wydarzenia
Coroczną tradycją w naszych warsztatach jest wspólne spotkanie przy okazji ważnych wydarzeń, zarówno związanych ze świętami kościelnymi, państwowymi, jak i innymi uroczystościami wpływającymi na naszą społeczność. W piątek 23 marca mieliśmy okazję zebrać się na warsztatowej świetlicy i złożyć sobie wzajemnie najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy. Czas, w którym wspólnie zasiadamy do świątecznego stołu jest niezwykle przyjemny, szczególnie z powodu długotrwałych i niecierpliwych przygotowań do tych uroczystych obchodów. Już na dwa tygodnie przed wydarzeniem uczestnicy pracowni kulinarnej zaangażowali się w przyrządzanie posiłków. Co roku warsztatowa kuchnia wydaje ponad 100 posiłków dla wszystkich uczestników, kadry oraz licznie przybyłych gości. W tym roku instruktor pracowni - pani Justyna - przyczyniła się w sposób znaczący do stworzenia iście świątecznej i uroczystej atmosfery. Ogrom pracy w przygotowania włożyły także pracownie rękodzieła, florystyki…
Read More
Gala Dobrych Inicjatyw 2018

Gala Dobrych Inicjatyw 2018

Wydarzenia
Gala Dobrych Inicjatyw jest wydarzeniem mającym na celu uhonorowanie działalności osób i organizacji, które w sposób szczególny przyczyniły się do kształtowania społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. Uroczyste rozdanie wyróżnień i nagród corocznie organizuje Sosnowieckie Centrum Organizacji Pozarządowych. Nominacje odbywają się w pięciu kategoriach: Wolontariusz Roku, Społeczny Animator Roku, Firma Przyjazna Społeczności Lokalnej, Szkoła Dobrych Inicjatyw, Społeczna Akcja Roku. Tegoroczna Gala była dla nas wyjątkowa, ponieważ nominacje otrzymały dwie osoby związane z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci OM Sosnowiec. W kategorii Społeczny Animator Roku nominowano sekretarz TPD, instruktora terapii zajęciowej w naszym WTZ - panią Edytę Brzozowską oraz związanego z Warsztatami dawniej społecznie, a obecnie zawodowo, pana Jakuba Nowaka, nominowanego w kategorii Wolontariusz Roku. Wydarzeniom organizowanym w sosnowieckiej Sali Koncertowo-Widowiskowej "Muza" zawsze towarzyszy profesjonalna atmosfera i oprawa artystyczna. W tym roku Galę Dobrych…
Read More